• ร่วมฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วมระหว่างทหารและพลเรือน สถานะการณ์อพยพภัยสงคราม

  ร่วมฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วมระหว่างทหารและพลเรือน สถานะการณ์อพยพภัยสงคราม

  เมื่อวันที่ 20-23 ก.ย.2554 ร่วมฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วมระหว่างทหารและพลเรือน สถานการณ์อพยพภัยสงคราม เป็นการฝึกปฎิบัติในพื้นที่จริง ณ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว
 • ร่วมงาน SAREX 2011

  ร่วมงาน SAREX 2011

  วันที่ 28-30 ก.ค.2554 ร่วมงาน Search and Rescue Exercise 2011 (SAREX2011) ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ (ตามข้อกำหนด IMO และ ICAO) ในคำขวัญว่า “เราฝึกเพื่อความพร้อม...
 • การซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย

  การซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย

  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดชลบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ การฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วม ระหว่างหน่วยทหารและส่วนราชการพลเรือน ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ มูลนิธิโอเพ่นแคร์ได้ร่วมฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนดังกล่าวตลอดรายการ โดยมีการจำลองสถานการณ์ และใช้ระบบโอเพ่นแคร์กระจายข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมฝึกซ้อมด้วย