ร่วมงาน SAREX 2011

ร่วมงาน SAREX 2011

วันที่ 28-30 ก.ค.2554 ร่วมงาน Search and Rescue Exercise 2011 (SAREX2011) ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ (ตามข้อกำหนด IMO และ ICAO)

ในคำขวัญว่า “เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต” เป็นการฝึกซ้อมตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตทางทะเล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของประเทศที่เป็นภาคีขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)