ร่วมฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วมระหว่างทหารและพลเรือน สถานะการณ์อพยพภัยสงคราม

ร่วมฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วมระหว่างทหารและพลเรือน สถานะการณ์อพยพภัยสงคราม

เมื่อวันที่ 20-23 ก.ย.2554 ร่วมฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วมระหว่างทหารและพลเรือน สถานการณ์อพยพภัยสงคราม เป็นการฝึกปฎิบัติในพื้นที่จริง ณ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ จังหวัดสระแก้ว