ร่วมบรรยายในงานของซิป้า และ คอมพ์ & ดิจิตอล ที่เชียงใหม่

ร่วมบรรยายในงานของซิป้า และ คอมพ์ & ดิจิตอล ที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 มูลนิธิโอเพ่นแคร์ร่วมบรรยายในงานสัมนาของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) และกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงาน คอมพ์ & ดิจิตอล ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด

DSC00805