การสัมนาเรื่องเทคโนโลยีการเตือนภัย

การสัมนาเรื่องเทคโนโลยีการเตือนภัย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และมูลนิธิโอเพ่นแคร์ จัดประชุมภาคีของมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ล่าสุด โดยสไลด์การนำเสนอสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่