โอเพ่นแคร์กับอุทกภัยครั้งใหญ่

โอเพ่นแคร์กับอุทกภัยครั้งใหญ่

มูลนิธิโอเพ่นแคร์เริ่มปฏิบัติการเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในทันทีที่เกิดสถานการณ์ และได้เสนอแนะ+ร้องขอแผนที่สถานการณ์ตั้งแต่วันแรกเรื่อยมา

เพื่อระดมและขับเคลื่อนอาสาสมัครไปในทางเดียวกัน มูลนิธิใช้โอกาสที่มีงานชุมนุมผู้มีความรู้ทางไอที Bar Camp ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา บรรยายในช่วง Crisis Camp เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจความจำเป็น ตลอดจนข้อจำกัดในการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความจำเป็นของข้อมูลที่จะช่วยให้ทีมอาสาสมัครต่างๆ เข้าไปสู่พื้นที่แบบที่มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

มูลนิธิได้เสนอแง่คิดมุมมองต่างๆ มากมาย ต่อ #ThaiFlood และ #PMflood โดยพยายามจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ประสานและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็พยายามให้ข้อมูลที่จัดเตรียมขึ้น เกิดประโยชน์โดยไม่สูญเปล่า

ในวันที่ 28 ตุลาคม มูลนิธิได้เข้าร่วมในเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ ได้เข้าไปช่วยดูเรื่องข้อมูลการจัดการแก่ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ที่ทำเนียบรัฐบาลหลายครั้ง

งานทางด้านเทคนิคที่มูลนิธิพัฒนาขึ้น คือแผนที่แสดงระดับน้ำทั่วประเทศ ที่วัดโดยระบบโทรมาตรของหลายหน่วยงาน [kml]

ส่วนงานทางด้านความคิด หลักการ ระบบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ คำแนะนำ ตลอดจนข้อมูล สามารติดตามได้จาก tag น้ำท่วม ในบล็อกลานซักล้าง ของเว็บชุมชนลานปัญญา และ/หรือ ตามจาก @superconductor ในทวิตเตอร์