สัมนาผู้ประกอบการโรงแรม ภูเก็ต

สัมนาผู้ประกอบการโรงแรม ภูเก็ต

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดงานเสวนาความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการสัมนาการแจ้งเตือนภัยในสถานประกอบการ ที่โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดซ์ แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีคุณต่อศักดิ์ วานิชขจร อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คุณเกรียงไกร กอวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และคุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี เลขาธิการมูลนิธิโอเพ่นแคร์ เป็นวิทยากร โดยมีนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการเสวนา


จากซ้ายไปขวา: คุณเกรียงไกร กอวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, คุณต่อศักดิ์ วานิชขจร อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ