การซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย

การซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดชลบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ การฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดภัยพิบัติร่วม ระหว่างหน่วยทหารและส่วนราชการพลเรือน ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ มูลนิธิโอเพ่นแคร์ได้ร่วมฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนดังกล่าวตลอดรายการ โดยมีการจำลองสถานการณ์ และใช้ระบบโอเพ่นแคร์กระจายข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมฝึกซ้อมด้วย